Industrieweg 1 Zoetermeer

ZOETERMEER
Vraagprijs: € 175.000,- k.k. (21% BTW)

Omschrijving

ALGEMEEN

Recentelijk is het pand aan de Industrieweg 1 Zoetermeer gesloopt t.b.v. een herontwikkeling. Recentelijk is gestart met de bouw van 58 bedrijfsunits. Het overgrote deel is inmiddels verkocht, maar er zijn nog drie units beschikbaar. De units zijn allen voorzien van een verdiepingsvloer en eigen parkeergelegenheid en worden casco opgeleverd, zodat de gebruiker de verdieping naar eigen behoefte kan inrichten als extra opslag, kantoor of een combinatie hiervan. Het project wordt gerealiseerd op een goed bereikbare locatie, in de directe nabijheid van het oude dorp en op korte afstand van het Stadshart. De "ring" Oostweg-Australiëweg-Afrikaweg, welke de diverse woonwijken in Zoetermeer gelegen ten noorden van de A12 met elkaar verbindt, ligt op een steenworp afstand. De locatie is bovendien gelegen nabij de rijksweg A12 richting Utrecht en Den Haag alsmede de N470 richting Delft, met een prima aansluiting op de A13 richting Rotterdam.

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente : Zegwaard
Sectie : E
Nummer : 2624 en 2625
Bouwjaar : 2023

BESTEMMING

De bestemming van het object is Bedrijventerrein

Planstatus : onherroepelijk

Overheid : Gemeente Zoetermeer

Enkelbestemming : bedrijventerrein, tot en met categorie 2

Functieaanduiding : specifieke vorm van bedrijventerrein-vervaardiging van machines en werktuigen

INDELING EN OPLEVERINGSNIVEAU

Momenteel is de volgende unit beschikbaar:

Unit B31
Begane grond : 46,0 m² BVO
Eerste verdieping : 46,0 m² BVO
Parkeerplaatsen : 2
Koopsom k.k. exclusief BTW, geen overdrachtsbelasting : € 175.000,-
Status : BESCHIKBAAR

Unit B32
Begane grond : 57,6 m² BVO
Eerste verdieping : 57,6 m² BVO
Parkeerplaatsen : 2
Koopsom k.k. exclusief BTW, geen overdrachtsbelasting : € 220.000,-
Status : VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Unit C45
Begane grond : 46,0 m² BVO
Eerste verdieping : 46,0 m² BVO
Parkeerplaatsen : 2
Koopsom k.k. exclusief BTW, geen overdrachtsbelasting : € 175.000,-
Status : BESCHIKBAAR

Het object wordt opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:

- betonvloer begane grond (1.000 kg/m²)
- kanaalplaten vloer verdieping (300 kg/m²)
- zandcement deklaag op verdiepingsvloer
- ramen in gevel (1e verdieping)
- trap naar verdieping
- vrije hoogte begane grond 3,60 m
- elektrisch bedienbare overheaddeur, 340 x 300 cm (b x h)
- elektrische installatie conform technische omschrijving

Meerwerk € 900,- excl. BTW (verplicht af te nemen) uitsluitend C45
- 3 vensters in overheaddeur.

KOOPSOM & OPLEVERING

Koopsom: zie overzicht
Transport: bij oplevering van het project, 3e/4e kwartaal 2023 (volgens huidige planning)
Diversen : koper dient zich te confirmeren aan het huishoudelijk reglement en de akte van splitsing

VERENIGING VAN EIGENAREN (VvE)

Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
- Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
- Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage, ter grootte van € 500,-, aan de vereniging verschuldigd. De daaropvolgende periodieke bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
o De opstalverzekering;
o De aansprakelijkheidsverzekering;
o Reservering voor groot onderhoud, waaronder met name begrepen het dak en buitenonderhoud.

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
o Gevelreiniging;
o Onderhoud dak en gevels;
o Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
o Gemeenschappelijke glasbewassing etc.

VERKOOPINFORMATIE

Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst (uitsluitend C45)
Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koopovereenkomst en separate aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend.

Binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 5% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en aannemingsovereenkomst.

De units B31 en B32 worden overgedragen bij bouwkundige oplevering van de units (excl. straatwerk). Voor alle units geldt dat er geen overdrachtsbelasting van toepassing is, wel notariskosten (ca. € 1.000,-).

Betalingen
De kopers betalen bij de eigendomsoverdracht de grondtermijn en in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koopovereenkomst en separate aannemingsovereenkomst.

Bouwtijd
De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen begane grondvloer).

APPARTEMENTSRECHTEN

De grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.
Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren.

Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor
onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

Elke koper wordt tevens gerechtigde tot het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

TEKENING

Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

NADERE BIJZONDERHEDEN

De in deze verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met CK Business Development B.V. en de projectnotaris.
Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde financiële middelen en vergunningen.

Volgens het thans geldende bestemmingsplan "Noordelijke Bedrijventerreinen", onherroepelijk per 20 september 2013, zijn deze units bestemd voor bedrijven tot en met milieucategorie 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor een nadere toelichting). Volgens de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit kunt u verplicht zijn bij de gemeente melding te maken van het oprichten en/of veranderen van een bedrijf. De snelste manier om de melding te doen is via het E-loket van het Activiteitenbesluit, dat u vindt op www.aimonline.nl.

De netbeheerders leggen tegenwoordig alleen (hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein indien daarvoor rechten zijn gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk worden gevestigd via de splitsingsakte.

De koper mag de op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrechten pas verkopen na één jaar na sleuteloverdracht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in de overeenkomst omstandigheden omschreven ten gevolge waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 175.000,- k.k. (21% BTW)
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Bedrijfsruimte
Soort bouw
nieuwbouw
Bouwjaar
2011-
Onderhoud binnen
goed
Onderhoud buiten
goed

Locatie

Ligging
bedrijventerrein
Snelweg afrit
< 500 m
NS station
1000 m - 1500 m
Bus knooppunt
1500 m - 2000 m
Bushalte
500 m - 1000 m
Tramhalte
1500 m - 2000 m

Bedrijfshal

Oppervlakte
92 m²
Vrije hoogte
340 cm
Vloerbelasting
1000 kg / m2
Voorzieningen
Betonvloer, Overhead deuren

Parkeren

Niet overdekt
2

Foto's

Industrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 Zoetermeer

Plattegronden

Industrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 ZoetermeerIndustrieweg 1 Zoetermeer

Video

Kaart