Aankoop/Aanhuur

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. begeleidt het bedrijfsleven als partner bij het huren of kopen van bedrijfsmatig vastgoed van zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Wij zullen in dit geval optreden als uw strategisch adviseur!

Dit specialisme wordt gevoed door een continue stroom van informatie uit de markt, waarin wij dagelijks actief zijn. Hierdoor zijn wij in staat u optimaal te kunnen begeleiden bij de oriëntatie naar een passende huisvesting voor uw onderneming. Binnen dit traject zullen wij gericht zoeken naar een gebouw dat past bij de wensen en behoeften van uw onderneming. Samen met u stellen wij het “Programma van Eisen” vast, waarbij wij ook kijken naar de mogelijkheden en flexibiliteit van het pand. Op deze manier bespaart u mogelijk kosten en/of vangt u toekomstige groei op. Aan de hand van het samengestelde Progamma van Eisen zullen wij de mogelijkheden in kaart brengen. Wij zullen de objecten met bijbehorende kenmerken overzichtelijk aan u presenteren ten behoeve van een quick scan.

De relevante objecten zullen wij gezamenlijk met u bezichtigen, waarbij de voor- en nadelen inzichtelijk gemaakt worden. Wij zullen vervolgens namens u de onderhandelingen voeren. Hierbij beoordelen wij zowel de financiële als de contractuele condities.

Op de huuringangsdatum vindt de oplevering plaats, waarbij wij voor u controleren of de gemaakte afspraken op de juiste manier zijn nagekomen. Deze bevindingen zullen worden vastgelegd in een opleveringsrapport.