Advies

Speelt er momenteel bij u een latent huisvestingsvraagstuk? Wilt u sparren met een deskundige over de verschillende mogelijkheden die zich aandienen in dit traject zoals uitbreiding (aanbouw, verbouw, 2e locatie, verhuizing), inkrimping (deelverhuur, outsourcing) of herontwikkelingsproposities? De makelaars van Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting, met ruim 30 jaar ervaring in de regio en een uitgebreid netwerk op bouwkundig, fiscaal en juridisch vlak zijn vakkundige gesprekspartners die de alternatieven helder uiteenzetten en concrete handreikingen presenteren. Graag komen wij u naar u toe voor een vrijblijvende inventarisatie.