Verkoop/Verhuur

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. verhuurt en verkoopt namens het bedrijfsleven, beleggers, ontwikkelaars, banken en gemeenten bedrijfsmatige objecten en complexen. We starten in dit geval met een realistische waardering van de onroerende zaak met een daarbij behorend plan van aanpak. Binnen dit plan van aanpak is een doelgroepbepaling een van de belangrijkste onderdelen. Samen met u zullen wij een strategie bepalen voor het benaderen van de doelgroepen om op die manier een zo spoedig mogelijke transactie te realiseren.

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. is een sterke regionale speler en is actief in een straal van ca. 20 km rond Zoetermeer. Binnen onze portefeuille vindt u zowel kleinschalige objecten voor opslag en productie als grote logistieke distributiecentra. Daarnaast bieden wij kantoorruimte in diverse metrages aan. Binnen onze portefeuille wordt incidenteel gekozen voor het passief aanbieden van complexen, indien vertrouwelijkheid in acht dient te worden genomen. Graag overleggen wij de mogelijkheden met u.

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. doet namens u de onderhandelingen en adviseert u over de condities van het huurcontract. Wij zullen het object alleen opleveren indien de contracten getekend zijn en voldaan is aan de voorwaarden uit de huurovereenkomst. Een opleveringsrapport wordt zorgvuldig samengesteld en zal dienen als “nulpunt”.