International valuation standards

Een transparante en juiste waardebepaling is van essentieel belang voor een goed functionerende vastgoedmarkt en economie. Goede taxaties zijn de grondslag voor weloverwogen projectontwikkelingen, strategische investeringen en financieringen in bedrijfsmatig vastgoed. De deskundige taxaties van het onafhankelijke kantoor Hopman & Schreuder Taxaties en Consultancy B.V. voldoen onder meer aan de International Valuation Standards en aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants.

Een goede vastgoedwaardering vraagt om specifieke kennis

Een waardering van commercieel onroerend goed vraagt om specifieke kennis op het gebied van vastgoed, marktontwikkelingen en financieringen. Het toepassen van de IVSC Valuation Standards leidt ertoe dat de vastgoedwaarde systematisch wordt geanalyseerd en de uitkomst in een brede institutionele en economische context wordt geplaatst. De taxateurs van Hopman & Schreuder maken gebruik van passende waarderingsmethoden. De taxatiedefinities en -principes zijn overgenomen door het Royal Institute of Chartered Surveyors in het Red Book.

Hopman & Schreuder staat ook ingeschreven in het RICS-register. Wij zijn hierdoor optimaal in staat om kredietwaardige taxaties van bedrijfsmatig vastgoed te maken met een goed onderbouwde waarde.

Juiste waarderingen op basis van eenduidige IVS-richtlijnen

De International Valuation Standards worden regelmatig herzien en geactualiseerd door de IVSC, de International Valuation Standards Committee. Met een vastgoedmarkt in beweging en verandering, worden juiste waarderingen van commercieel onroerend goed steeds belangrijker. Hopman & Schreuder werkt met uniforme IVS-richtlijnen en vaste kaders, normen en rekenmodellen. Hiermee kan een constante hoge kwaliteit worden gegarandeerd, waarbij de taxatiewaarde van het bedrijfsmatig vastgoed in overeenstemming is met de actuele marktwaarde. Wij doen wat een taxatie hoort te doen: een fundamentele en feitelijke onderbouwing van de waarde van het zakelijk onroerend goed.

Wilt u een professionele en betrouwbare vastgoedtaxatie door een erkende bedrijfsmakelaar laten uitvoeren? Hopman & Schreuder beschikt over VastgoedCert gecertificeerde vastgoedtaxateurs met een hoog kennisniveau en een ruime ervaring, die taxaties uitvoeren op basis van de IVSC Valuation Standards. Zij verstaan hun vak als geen ander en weten raad met complexe vastgoedvraagstukken.