Platform taxateurs en accountants

Hopman & Schreuder Taxaties en Consultancy B.V. staat voor een professionele, transparante en betrouwbare waardering van bedrijfsmatig vastgoed. Onze specialistische taxaties voldoen aan de richtlijnen van het Platform Taxateurs en Accountants, dat in 2012 op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en met medewerking van de Stichting VastgoedCert is opgericht. Het platform bundelt de kennis en inzichten van beide beroepsgroepen, met als doel om tot kwalitatief goede en heldere waardebepalingen van onroerend goed te komen.

Een transparante en toetsbare waardering van bedrijfsmatig vastgoed

Hopman & Schreuder is gespecialiseerd in de taxatie van commercieel vastgoed in de regio Zuid-Holland. Zij laat zich in haar werkwijze leiden door een heldere en toetsbare waardering. Zeggen waar het op staat. Gebruikers van een transparant taxatierapport (banken, beleggers, vastgoedeigenaren, accountants en toezichthouders) kunnen hierdoor meer waarde ontlenen aan de taxatie. Het maakt de controle van de vastgoedwaarde door accountants een stuk eenvoudiger. Dankzij de richtlijnen van het Platform Taxateurs en Accountants krijgen de opdrachtgevers niet alleen een hogere kwaliteit taxatie, maar zij kunnen in tijd, kosten en communicatie ook een efficiëncyslag realiseren.

Verzekerd van een taxatie die de reële marktwaarde weergeeft

Het taxeren van zakelijk vastgoed is bijzonder complex en vraagt om zeer specifieke kennis. Hopman & Schreuder Taxaties en Consultancy B.V. heeft vakbekwame taxateurs met actuele kennis van de landelijke en regionale vastgoedmarkt en kennis van de beste waarderingssystemen. Wij volgen de internationaal erkende taxatiemethodieken en de aanbevelingen van de PTA en zijn bij meerdere brancheorganisaties aangesloten. Hopman & Schreuder onderschrijft het streven van het Platform van Taxateurs en Accountants naar eenduidige en concrete richtlijnen voor de waardering van bedrijfsmatig vastgoed. En handelt daar ook naar.

Wilt u een integere en waarheidsgetrouwe waardering van uw commercieel onroerend goed? Hopman & Schreuder verricht kwalitatief hoogstaande en transparante taxaties waar u echt wat aan heeft. Een taxatie door een gecertificeerd taxateur die de reële marktwaarde van het bedrijfsmatig vastgoed weergeeft. Dit biedt u meer zekerheid in een complexe vastgoedmarkt die constant in beweging is.